Siden burde genloade!!! Fotoalbum
Bentvedsvej
Forside
Oversigt
Om Fotoalbum

Login

Brugernavn
Kodeord

Glemt kodeord?
Skriv din e-mail adresse og tryk send:

Historiske billeder fra Bentvedsvej
Nyeste billede i samlingen

Billede fra Nyere billeder. Se indeks for dette tema >>>

Siden er organiseret i album, hvor hver enkelt ejer lægger sine billeder og kan knytte en tekst til billedet og til hele sit album.

Vi håber med siden at kaste lidt lys over vejens historie og give et indtryk af landliggernes liv i Rørvig gennem de sidste 80 år. Den enkelte grundejer har rettighederne til sine billeder. Billederne kan ikke offentliggøres uden ejerens tilladelse og med kildeangivelse.

Hvis andre grundejerforeninger har lys til at etablere lignende sider, man konceptet købes hos Maltex-gruppen.

God fornøjelse med din rejse i fortiden.

Bentvedsvejs historie

I 1919 købte Edmund Bentved sammen med sin svigerfar Lars Peter Sølvkjær 11 tønder land fra Paradisgården. Der var tale om lynghede uden anden bevoksning af betydning. På det tidspunkt var der begyndt at komme flere københavnere og andre landliggere i Rørvig og det øvrige Odsherred. Edmund Bentveds beskedne, kommunale kontoristløn rakte temmelig langt på det tidspunkt, hvor "fattig-heden" ikke havde ret høj grundværdi.

Edmund Bentved måtte dog have sin svigerfar som økonomisk kompagnon. På det tidspunkt var der overvejelser om at etablere en bro mellem Rørvig og Hundested, så der var også forventning om kraftige prisstigninger på grundene. Broen udeblev, men priserne steg noget alligevel efterhånden som det blev moderne at have sommerhus. Især i 50´erne kom der gang i grundsalget.

Første grund blev solgt til landmåler Poul Lanken og de sidste grunde blev solgt i 70´erne. Marie og Edmund Bentveds hus, Kratstuen, ejes i dag af deres to børnebørn, Lars og Søren Thorborg i fællesskab. I 50´erne forlangte postvæsnet, at vejen fik et navn. Tidligere havde adressen været f.eks. Jens Hansen, Skansehave, Rørvig, eller i nogle tilfælde: Jens Hansen, Skansehage ved Bentveds hus, Rørvig. Vejens beboere bestemte derfor at kalde vejen Bentvedsvej.

Selvom der er kommet mange høje træer siden alt var hede, har beboerne gennem hele vejens historie sat en ære i at bevare den smukke og varierede natur. De fleste grunde henligger som naturgrunde, der plejes nænsomt og giver en samlet naturoplevelse.

De enkelte grundejere vil på disse sider fortælle vejens historie. Gennem tekst og ikke mindst billeder.

Med venlig hilsen
Søren Thorborg, formand for GF. Rørmosen.


© Copyright Maltex Gruppen 2005